ترک یاب مغناطیسی قبل حمل

دستگاه های ترک یاب قبل حمل کار برد وسیعی از صنایع جوش کاری ماشین سازی کشتی سازی صنایع هواپیمایی و مراکز آموزشی را پوشش می دهند این دستگاه ها می تواند هم به عنوان ترک یاب که قابلیت کشف ترک های سطحی و هم به عنوان مغناطیس زدایی مورد استفاده قرار گیرد
ویژگیهای دستگاه های ترک یاب قابل حمل:

  • دارای سیستم کنترل دیجیتال
  • جریان قابل تنظیم و کنترل جریان خودکار
  • انتخاب جریان AC و HWDC
  • مغناطیس زدای سریع جریان AC


لازم به ذکر است این دستگاه ها از 1000 آمپر تا 10000آمپر قابل ارائه می باشد

Ferrotest M20 مشخصات فنی
ASTM E1444 استاندارد رعایت شده
2000A شدت جریان موثر
Infinity Variable امکان تنظیم شدت جریان
6 ولتاژ تست در حالت باز
℅30 نسبت زمان کاریه زمان کل
380V برق ورودی
5m طول کابل اندازه گیری جریان
95mm2 سطح مقطع کابل
110Kg وزن