دستگاه مغناطیس زدایی

دستگاه های مغناطیس زدایی  ON Line کاربرد وسیعی از صنایع جوش کاری وهواپیمایی و خودرو سازی... را پوشش می دهند روش مغناطیس زدایی  غیر تماسی می باشد این دستگاه مطابق استاندارد  ASTM E1444 ساخته شده و این سری از دستگاه ها برای قطعات خاص که شکل منظمی از نظرهندسی ندارند کاربرد دارد  طول و اندازه و تعداد در این سری از دستگاه ها مهم  نیست یعنی طیف وسیعی از قطعات و تولیدات را پوشش می دهد. لازم به ذکر است رولیک دستگاه با توجه به نوع قطعه تعریف و ساخته می شود.

 

AG3000D مشخصات فنی
ASTM E1444 استاندارد رعایت شده
Coil Shat سيستم
Digital سيستم كنترل جريان
Hall Effect اندازه گيري جريان توسط
PLC Siemens S7 انجام فرامين داده شده به دستگاه توسط
HMI فرامين داده شده به دستگاه توسط
50HZ فركانس ترانس
انتخابي ولتا‍ژ تست براي ترانس
?? سلف يراي ترانس1جهت تنظيم ولتا‍خروجي
230V كنترل ولتاژ
900mm قطر داخلي كويل
800mm قطر کارگیر
2000Kg حد اکثر وزن قطعه
AC نوع جریان
9000AT شدت جریان موثر
50HZ فركانس ترانس
Infinity Variable امکان تنظیم شدت جریان
150KVA میزان برق مصرفی
AC 3 × 400 V برق ورودی
℅ 100 نسبت زمان کار به زمان کل
2500Kg وزن تقريبي