ترک یاب مغناطیسی 

دستگاه های ترک یاب مغناطیسی ثابت کاربرد وسیعی از صنایع جوش کاری ماشین سازی کشتی سازی صنایع هواپیمایی وخودرو سازی و و مراکز آموزشی و ... را پوشش می دهند این دستگاه ها می تواند همه ترک های طولی و عرضی را در یک مرحله آشکار سازند این دستگاه ها مطابق استاندارد ASTM E1444 ساخته شده و قابلیت مغناطیس زدایی را دارد.

لازم به ذکر است این دستگاه ها باقدرت  2000آمپر و  3000آمپر و 4000 آمپر ارائه می گردد.

 

AG 900 AG 600 مشخصات فنی
ASTM E1444 ASTM E1444 استاندارد رعایت شده
Automatic Automatic نحوه تست
8 – 940 mm 8 – 640 mm طول کارگیر
200mm 200mm قطر کارگیر
20Kg 20Kg حد اکثر وزن قطعه
AC AC نوع جریان
2000A 2000A شدت جریان موثر
2800A 2800A شدت جریان - پیک
2920A 2920A شدت جریان موثر – اتصال کوتاه
6V 6V ولتاژ تست در حالت باز
Infinity Variable Infinity Variable امکان تنظیم شدت جریان
15000AT 15000AT میدان مغناطیسی کویل
›1.6 Tesla ›1.6 Tesla حد اکثر چگالی کویل
Infinity Variable Infinity Variable امکان تنظیم شدت جریان کویل
6 Sec 6 Sec زمان هرتست
55KVA 35KVA میزان برق مصرفی
Ac 3 -Phase Ac 3 – Phase برق ورودی
℅40 ℅40 نسبت زمان کار به زمان کل
Pneumatic Pneumatic روش نگهداشتن قطعه
5Bar 5 Bar فشار باد مورد نیاز
940N 940N نیروی فشار گیره ها
540Kg 490Kg وزن